Sử dụng CAT Grader

thiết bị hạng nặng động cơ học sinh lớp, học sinh lớp caterpillar cũ, sử dụng động cơ caterpillar grader.