Crawler Bulldozer đã qua sử dụng

máy ủi cũ, sử dụng máy xúc bánh xích, máy kéo bánh xích.