Sử dụng Backhoe Loader

máy xúc lật tay thứ hai, máy xúc lật nhỏ gọn, máy bốc hàng sử dụng bánh xe.