Sử dụng Backhoe Loader

máy xúc lật tay thứ hai, máy bốc hàng sử dụng bánh xe, máy xúc lật nhỏ gọn.