Máy xúc tay thứ hai

Máy xúc tay 2, máy đào cũ, máy xúc tầm xa.